Čtvrtek, 25. 2. 2021

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu a.s.

Správní rada společnosti MFK Frýdek – Místek, a.s., se sídlem Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 03059707, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10578 svolává ...

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 30. března 2021 od 9:00 hodin v prostorách notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Projednání oznámení spolku Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s., IČ 26674351, se sídlem Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek, o ukončení (zániku) statusu přidruženého mládežnického klubu a udělení souhlasu správní radě k podání žádosti k Výkonnému výboru Fotbalové asociace České republiky o zrušení statusu přidruženého mládežnického klubu Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, z.s. udělený tomuto klubu ve vztahu k akciové společnosti.

4. Vyslovení souhlasu s přidružením akciové společnosti ke klubu FC Vratimov z.s., IČ 26530821, se sídlem U Stadionu 739 32 Vratimov a udělení souhlasu s podáním společné žádosti k Výkonnému výboru Fotbalové asociace České republiky o udělení statusu přidruženého mládežnického klubu klubu FC Vratimov z.s., IČ 26530821, se sídlem U Stadionu 739 32 Vratimov.

5. Změna stanov společnosti.

6. Různé.

7. Závěr.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram